บอร์ดครูคอม เว็บไซต์การศึกษาสำหรับครูคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ Blog

แจก แบบป้ายติดแฟ้มงานธุรการโรงเรียน

ธุรการใหม่จะต้องรู้จักการแยกแฟ้มงา...

แจกโปรแกรมจองห้องประชุมสำหรับโรงเรียน

แจกฟรี โปรแกรมสำหรับจองห้องประชุม ...

แบบฟอร์มเอกสารการรายงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนล่าสุด

รวมแบบฟอร์มการรายงานระบบควบคุมภายใ...

แบบขออนุญาตเขต นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ

รวมแบบขออนุญาตไปราชการ ส่งสำนักงาน...

แบบฟอร์มเอกสารเช่าใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

รวมแบบฟอร์มเอกสารการดำเนินการเช่าใ...

รวมคำอธิษฐานวันลอยกระทง และคำขอขมาพระแม่คงคา

ใกล้วันลอยกระทงแล้ว วันนี้บอร์ดครู...

รวมแบบฟอร์มเอกสารใช้เปิดสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

เนื่องจากสพฐ.ได้จัดสรรตำแหน่งเจ้าห...

ครูควรใช้มือถืออะไร ถึงจะครอบคลุมและเหมาะกับการทำงาน

ครูไทยในยุคปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่งานสอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมาย เช่น งานเอกสาร งานงบประมาณ งานพัสดุ และที่สำคัญจะต้องติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ดังนั้นมือถือเองจึงเป็นปัจจัยหลักในการติดต่อประสานงานในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นในการเลือกใช้ เลือกฟังก์ชั่น เลือกสเป็กให้เหมาะกับการทำงาน และครอบคลุมการทำงานของครูไทยในยุคปัจจุบัน

แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ. พร้อมเฉลย ปี 2563

แจกฟรี แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน ...