บอร์ดครูคอม เว็บไซต์การศึกษาสำหรับครูไทยครูคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ Blog

ครูควรใช้มือถืออะไร ถึงจะครอบคลุมและเหมาะกับการทำงาน

ครูไทยในยุคปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่งานสอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมาย เช่น งานเอกสาร งานงบประมาณ งานพัสดุ และที่สำคัญจะต้องติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ดังนั้นมือถือเองจึงเป็นปัจจัยหลักในการติดต่อประสานงานในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นในการเลือกใช้ เลือกฟังก์ชั่น เลือกสเป็กให้เหมาะกับการทำงาน และครอบคลุมการทำงานของครูไทยในยุคปัจจุบัน

แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ. พร้อมเฉลย ปี 2561

แจกฟรี แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน ...

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งครูรักษาการในตำแ...

หนังสือแจ้งจัดสรรครูธุรการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ปี 2561

หนังสือแจ้งจัดสรรครูธุรการโรงเรียน...

แบบฟอร์มเอกสารขอเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสถานศึกษา

แจกเอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเบี...

เอกสารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ดาวน์โหลดเลย เอกสารไว้จัดกิจกรรมวั...

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ใหม่ล่าสุด

แจกแบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการอาหา...

แบบฟอร์มใบส่งมอบงานครูอัตราจ้าง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูผู้ทรงคุณค่าและภารโรง

แบบฟอร์มใบตรวจรับงานจ้าง และส่งมอบ...