บอร์ดครูคอม เว็บไซต์การศึกษาสำหรับครูไทยครูคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ Blog

สคริปพิธีกรงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน พร้อมคำกล่าวรายงาน เปิดปิด

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที ทำความเ...

ดาวน์โหลดแบบกระดาษคำตอบ o-net ครบทุกชั้น ครบทุกวิชา

แบบตัวอย่างกระดาษคำตอบ การสอบ o_ne...

แจกโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยนักเรียน ใช้งานง่ายมาก

เป็นโปรแกรมสำหรับคิดเกรดเฉลี่ยของน...

รวมเอกสารสำหรับจัดตั้งชุมนุม ชุมรมในโรงเรียน

รวมเอกสารทุกเอกสารสำหรับใช้ในการจั...

ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ สำหรับส่วนราชการ

  ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณภาษีเง...

รวมเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

รวมเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมเข้าค่ายล...