บอร์ดครูคอม Blog

แจกเอกสารคู่มือการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

แจกตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารคู่มือการ...

สวัสดิการครูธุรการ ครูอัตราจ้าง

สำหรับสวัสดิการของครูอัตราจ้าง หรื...

แบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนธุรการใหม่9,000

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน...

แจก แบบป้ายติดแฟ้มงานธุรการโรงเรียน

ธุรการใหม่จะต้องรู้จักการแยกแฟ้มงา...

แจกโปรแกรมจองห้องประชุมสำหรับโรงเรียน

แจกฟรี โปรแกรมสำหรับจองห้องประชุม ...

แบบฟอร์มเอกสารการรายงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนล่าสุด

รวมแบบฟอร์มการรายงานระบบควบคุมภายใ...

แบบขออนุญาตเขต นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ

รวมแบบขออนุญาตไปราชการ ส่งสำนักงาน...

แบบฟอร์มเอกสารเช่าใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

รวมแบบฟอร์มเอกสารการดำเนินการเช่าใ...

รวมคำอธิษฐานวันลอยกระทง และคำขอขมาพระแม่คงคา

ใกล้วันลอยกระทงแล้ว วันนี้บอร์ดครู...