บอร์ดครูคอม เว็บไซต์การศึกษาสำหรับครูคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ Blog

แจกเอกสารคู่มือการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

แจกตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารคู่มือการ...

สวัสดิการครูธุรการ ครูอัตราจ้าง

สำหรับสวัสดิการของครูอัตราจ้าง หรื...

แบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนธุรการใหม่9,000

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน...

แจกฟรี ไฟล์ปฎิทิน 2562 รูป ร.9 ครบ 12 เดือน สำหรับปริ้นเอง

แจกฟรี ไฟล์ปฎิทิน 2562 รูป ร.9 ครบ...

แจก แบบป้ายติดแฟ้มงานธุรการโรงเรียน

ธุรการใหม่จะต้องรู้จักการแยกแฟ้มงา...

แจกโปรแกรมจองห้องประชุมสำหรับโรงเรียน

แจกฟรี โปรแกรมสำหรับจองห้องประชุม ...

แบบฟอร์มเอกสารการรายงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนล่าสุด

รวมแบบฟอร์มการรายงานระบบควบคุมภายใ...

แบบขออนุญาตเขต นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ

รวมแบบขออนุญาตไปราชการ ส่งสำนักงาน...

แบบฟอร์มเอกสารเช่าใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

รวมแบบฟอร์มเอกสารการดำเนินการเช่าใ...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิญตอบแบบสอบถามออนไลน์รับของรางวัลมากมาย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ...