บอร์ดครูคอม เว็บไซต์การศึกษาสำหรับครูคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ Blog

แบบฟอร์มเอกสารการรายงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนล่าสุด

รวมแบบฟอร์มการรายงานระบบควบคุมภายใ...

แบบขออนุญาตเขต นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ

รวมแบบขออนุญาตไปราชการ ส่งสำนักงาน...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิญตอบแบบสอบถามออนไลน์รับของรางวัลมากมาย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ...

รวมแบบฟอร์มเอกสารใช้เปิดสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

เนื่องจากสพฐ.ได้จัดสรรตำแหน่งเจ้าห...

ครูควรใช้มือถืออะไร ถึงจะครอบคลุมและเหมาะกับการทำงาน

ครูไทยในยุคปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่งานสอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมาย เช่น งานเอกสาร งานงบประมาณ งานพัสดุ และที่สำคัญจะต้องติดต่อประสานงานต่างๆ ทั้งในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ดังนั้นมือถือเองจึงเป็นปัจจัยหลักในการติดต่อประสานงานในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นในการเลือกใช้ เลือกฟังก์ชั่น เลือกสเป็กให้เหมาะกับการทำงาน และครอบคลุมการทำงานของครูไทยในยุคปัจจุบัน

แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ. พร้อมเฉลย ปี 2561

แจกฟรี แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน ...

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งครูรักษาการในตำแ...

หนังสือแจ้งจัดสรรครูธุรการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ปี 2561

หนังสือแจ้งจัดสรรครูธุรการโรงเรียน...

แบบฟอร์มเอกสารขอเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสถานศึกษา

แจกเอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเบี...