บอร์ดครูคอม Blog

รวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

รวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดงานวันคล้า...

แบบฟอร์มเอกสารประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาโรงเรียน

แบบฟอร์มเอกสารประกาศแต่งตั้งที่ปรึ...

แจกโปรแกรมทะเบียนคุมครุภัณฑ์เป็นไฟล์ excel ใช้งานง่าย

แจกฟรีโปรแกรมทะเบียนคุมครุภัณฑ์เป็...

แจกคู่มือเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับแบบฟอร์มต่างๆ

แจกคู่มือเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมกับ...

แจกแบบฟอร์ม pa ข้อตกลงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครบทุกตำแหน่ง

แจกแบบฟอร์ม pa ข้อตกลงมาตรฐานตำแหน...

รวมใบงานสำหรับเรียนออนไลน์ช่วงโควิด 19 ป.1 – ม.3

รวมใบงานสำหรับเรียนออนไลน์ช่วงโควิ...

ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19

ความหมายของรูปการจัดการเรียนการสอน...