Tagged: แบบ ประเมิน ลูกจ้าง ชั่วคราว ส พ ฐ

รวมเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้างลูกจ้างในโรงเรียน

รวมเอกสารต่างๆ ในการประเมินเพื่อต่...

0

ลุ้น!!!ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ปรับตำแหน่งเป็นพนักงานราชการ

ความคืบหน้าการขอปรับเข้าสู่ตำแหน่ง...