Category: เอกสารสำหรับจัดกิจกรรมในโรงเรียน

แจกตัวอย่างเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

สามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปปรับใช้ทันที เหมาะสำหรับครูที่ต้องการสร้างเอกสารต่างๆ คำสั่ง โครงการ สำหรับเก็บที่โรงเรียน และรายงานผู้บังคับบัญชา แต่ยังขาดแนวทางและตัวอย่าง ดาวน์โหลดเอกสารไปใช้ได้เลย

แบบฟอร์มเอกสารการรายงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนล่าสุด

รวมแบบฟอร์มการรายงานระบบควบคุมภายใ...

แบบขออนุญาตเขต นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ

รวมแบบขออนุญาตไปราชการ ส่งสำนักงาน...

แบบฟอร์มเอกสารขอเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสถานศึกษา

แจกเอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเบี...

เอกสารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ดาวน์โหลดเลย เอกสารไว้จัดกิจกรรมวั...

ดาวน์โหลดแบบกระดาษคำตอบ NT ป.3 ครบทุกวิชา

ดาวน์โหลดแบบกระดาษคำตอบ NT ป.3 ครบ...

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

แจกเอกสารเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการ...

คำสั่งและคำกล่าวไว้ใช้ในพิธีวันไหว้ครู

รวมคำสั่งและคำกล่าววันไหว้ครู ภายใ...

สคริปพิธีกรงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน พร้อมคำกล่าวรายงาน เปิดปิด

พิธีกรเดินออกไปยืนหน้าเวที ทำความเ...

รวมเอกสารสำหรับจัดตั้งชุมนุม ชุมรมในโรงเรียน

รวมเอกสารทุกเอกสารสำหรับใช้ในการจั...

รวมเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

รวมเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมเข้าค่ายล...