Category: เอกสารสำหรับจัดกิจกรรมในโรงเรียน

แจกตัวอย่างเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

สามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปปรับใช้ทันที เหมาะสำหรับครูที่ต้องการสร้างเอกสารต่างๆ คำสั่ง โครงการ สำหรับเก็บที่โรงเรียน และรายงานผู้บังคับบัญชา แต่ยังขาดแนวทางและตัวอย่าง ดาวน์โหลดเอกสารไปใช้ได้เลย

ตัวอย่างเอกสารจัดดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม

แจกตัวอย่างเอกสารสำหรับดำเนินโครงก...

รวมคำกลอนงานเกษียณและคำกล่าวมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ

รวมคำกลอนงานเกษียณและคำกล่าวมุฑิตา...

รวมเอกสารสำหรับการเรียนทางไกลช่วงโควิด

รวมเอกสารสำหรับการเรียนทางไกลช่วงโ...

รวมคำอวยพรวันวาเลนไทน์แบบเป็นทางการ ให้ผู้ใหญ่ ให้ครู

รวมคำอวยพรวันวาเลนไทน์แบบเป็นทางกา...

แบบฟอร์มขออนุญาตเขตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

รวมแบบฟอร์มโรงเรียน ขออนุญาตสำนักง...

แบบขออนุญาตไปศึกษาดูงานคณะครูล่าสุด

แจกแบบฟอร์มขออนุญาตสำนักงานเขตไปศึ...

แจกไฟล์เอกสารสำหรับโครงการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เลือกตั้งกรรมการนักเร...

คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ...

แบบสัญญาจ้างเหมารถยนต์ทัศนศึกษาและศึกษาดูงานล่าสุด

แบบสัญญาจ้างเหมารถยนต์ไปทัศนศึกษาน...