Category: เอกสารสำหรับจัดกิจกรรมในโรงเรียน

แจกตัวอย่างเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน

สามารถดาวน์โหลดแล้วนำไปปรับใช้ทันที เหมาะสำหรับครูที่ต้องการสร้างเอกสารต่างๆ คำสั่ง โครงการ สำหรับเก็บที่โรงเรียน และรายงานผู้บังคับบัญชา แต่ยังขาดแนวทางและตัวอย่าง ดาวน์โหลดเอกสารไปใช้ได้เลย

แจกไฟล์เอกสารสำหรับโครงการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เลือกตั้งกรรมการนักเร...

คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ...