Category: ห้องแจกเครื่องไม้เครื่องมือ

แจกเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับครู ไว้ใช้สำหรับสอน สำหรับทำกิจกรรมในโรงเรียน เอกสารต่างๆ โปรแกรมต่างๆ ครบครันสำหรับครู ค้นคว้า ค้นหา และดาวน์โหลดเอาไปใช้กันฟรีๆได้ง่ายๆ

รวมข้อสอบจริง NT และเฉลย ตั้งแต่ปี 2555-2561 พร้อมกระดาษคำตอบ

รวมข้อสอบ จริง NT พร้อมเฉลย และโคร...

รวมเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้างลูกจ้างในโรงเรียน

รวมเอกสารต่างๆ ในการประเมินเพื่อต่...

แจกไฟล์เอกสารสำหรับโครงการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เลือกตั้งกรรมการนักเร...

คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ...