Category: ห้องแจกเครื่องไม้เครื่องมือ

แจกเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับครู ไว้ใช้สำหรับสอน สำหรับทำกิจกรรมในโรงเรียน เอกสารต่างๆ โปรแกรมต่างๆ ครบครันสำหรับครู ค้นคว้า ค้นหา และดาวน์โหลดเอาไปใช้กันฟรีๆได้ง่ายๆ

แบบฟอร์มเอกสารการรายงานระบบควบคุมภายในโรงเรียนล่าสุด

รวมแบบฟอร์มการรายงานระบบควบคุมภายใ...

แบบขออนุญาตเขต นำนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ

รวมแบบขออนุญาตไปราชการ ส่งสำนักงาน...

รวมแบบฟอร์มเอกสารใช้เปิดสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

เนื่องจากสพฐ.ได้จัดสรรตำแหน่งเจ้าห...

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งครูรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

แบบฟอร์มขอแต่งตั้งครูรักษาการในตำแ...

แบบฟอร์มเอกสารขอเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการสถานศึกษา

แจกเอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าเบี...

เอกสารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ดาวน์โหลดเลย เอกสารไว้จัดกิจกรรมวั...

แบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ใหม่ล่าสุด

แจกแบบฟอร์มการดำเนินงานโครงการอาหา...

แบบฟอร์มใบส่งมอบงานครูอัตราจ้าง,ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูผู้ทรงคุณค่าและภารโรง

แบบฟอร์มใบตรวจรับงานจ้าง และส่งมอบ...