Category: ครูธุรการ(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)

ข่าวคราวครูธุรการ ตำแหน่ง หน้าที่ การเปิดสอบ การบรรจุ ความก้าวหน้าในหน้าที่ของครูธุรการ(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)

  • สมัครงานธุรการโรงเรียน
  • หน้าที่งานธุรการโรงเรียน
  • หางานธุรการโรงเรียน
  • สอบครูธุรการ
  • ขอบข่ายงานธุรการโรงเรียน
  • งานธุรการโรงเรียนทำอะไรบ้าง
  • งานธุรการโรงเรียนคืออะไร

รวมเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้างลูกจ้างในโรงเรียน

รวมเอกสารต่างๆ ในการประเมินเพื่อต่...

สวัสดิการครูธุรการ ครูอัตราจ้าง

สำหรับสวัสดิการของครูอัตราจ้าง หรื...

แบบฟอร์มเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนธุรการใหม่9,000

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน...

แจก แบบป้ายติดแฟ้มงานธุรการโรงเรียน

ธุรการใหม่จะต้องรู้จักการแยกแฟ้มงา...

รวมแบบฟอร์มเอกสารใช้เปิดสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

เนื่องจากสพฐ.ได้จัดสรรตำแหน่งเจ้าห...

แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน สพฐ. พร้อมเฉลย

แจกฟรี แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน ...

หนังสือแจ้งจัดสรรครูธุรการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ปี 2561

หนังสือแจ้งจัดสรรครูธุรการโรงเรียน...

หน้าที่งานธุรการโรงเรียน

  เห็นสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนก...

0

ลุ้น!!!ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.ปรับตำแหน่งเป็นพนักงานราชการ

ความคืบหน้าการขอปรับเข้าสู่ตำแหน่ง...