บอร์ดครูคอม เว็บบอร์ดข่าวสารวาไรตี้สำหรับครูคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีขอใบอนุญาตปฎิบัติการสอน เพื่อสอบครูผู้ช่วย  (อ่าน 932 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ครูปู

  • Moderator
  • *****
  • กระทู้: 705
    • ดูรายละเอียด


วิธีขอใบอนุญาตปฎิบัติการสอน เพื่อสอบครูผู้ช่วย


การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

 
          ใบอนุญาตปฏิบัตการสอน เป็นหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่า
มีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด มีสิทธิประกอบวิชาชีพครูได้
โดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
การมีความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น
ได้จากการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง
หรือ ผ่านการรับรองความรู้ด้วยการเทียบโอน ความรู้ หรือผ่านการอบรม
หรือผ่านการทดสอบความรู้ ผู้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูครบทั้ง ๙ มาตรฐานแล้ว
แต่ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะมีสิทธิได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ใบนี้มีอายุคราวละ 2 ปี ภายใน 2 ปี
เมื่อมีประสบการณ์การสอน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ ๑ ปี
สามารถให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินการปฏิบัติการสอน
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป
เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอฯ
         
          ผู้มีความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดครบ ๙ มาตรฐาน หากมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ต้องยื่นแบบคำขอมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
 
          ๑. แบบคำขอใบอนุญาติปฏิบัติการสอน (คส.๐๔) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง
          ๒. สำเนาะทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือ
             สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
          ๓. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า (ถ้ามี)
          ๔. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม/ชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
          ๕. สำเนาวุฒิการศึกษา (ทุกวุฒิทีนำมาขอเทียบโอน)
             (ปริญญาบัตร, ใบรายงานผลการศึกษา(ทรานสคริปต์))
          ๖. ประกาศรายชื่อผลเทียบโอน/ทดสอบ/วุฒิบัตรอบรม (ครบ ๙ มาตรฐานของคุรุสภา)
          ๗. สำเนาหลักฐานใบชำระค่าเทียบโอน
          ๘. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
             ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
          ๙. สำเนาวุฒิ ป.บัณฑิต หรือ ปวค. + ใบรายงานผล ป.บัณฑิต
             (ถ้าไม่มีวุฒิทางการศึกษา)
          ๑๐. ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นคำขอ รับรองความถูกต้อง
              ในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น..ไปที่
สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

***หมายเหตุ  กรณีต่ออายุใบอนุญาตปฏิบัติการสอน***

 

การต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

(กรณีที่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเรียบร้อยแล้ว และหมดอายุลง จะต่ออีกเป็นครั้งที่  ๒)

ให้ไปดำเนินการต่อก่อนวันหมดอายุ ไม่เกิน ๑ วัน

(หมายถึง หมดอายุ วันที่ ๓๑ มกราคมของปีใด ให้ดำเนินการต่ออายุในวันที่  ๓๑  มกราคมของปีนั้น

หรือในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ของปีนั้นทันที เป็นต้น)และให้ไปดำเนินการโดยตรงได้ที่

 
สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
 
 
เนื่องจากการต่อใบอนุญาติปฏิบัติการสอนนั้น  ทางสำนักทะเบียนฯ
จะต่อให้ทันทีและรับได้เลยในวันที่ไปดำเนินการ
**เฉพาะ**ในกรณีที่คุณสมบัติและเอกสารครบเท่านั้น

 

หรือโทรสอบถามข้อมูลเกียวกับเอกสารหลักฐานในการต่อใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ได้โดยตรงที่ กลุ่มบริการผู้ขอประกอบวิชาชีพ

๐๒-๒๘๐-๖๒๒๗

(02-280-6227)
 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๓
ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส ๔๗๑๒๐
โทร. ๐๔๒-๗๙๑-๓๘๙ ในวันเวลาราชการ

แบบคำขอคำขอใบอนุญาติปฏิบัติการสอน (คส.๐๔)
ดาวน์โหลด http://www.sakonnakhon3.go.th/centerpermission/newsattach/1351465753.04).pdf

ที่มา sakonnakhon3.go.th


บอร์ดครูคอม เว็บบอร์ดข่าวสารวาไรตี้สำหรับครูคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ


 


Facebook Comments

บอร์ดครูคอม เว็บบอร์ดข่าวสารวาไรตี้สำหรับครูคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ