Category: แจกแผนการสอนสื่อการสอน

สำนักวิชาการฯแจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดแบบฝึกเลขเร็ว ใช้ปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาการฯแจ้งโรงเรียนดาวน์โหลด...

0

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนร...

0

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

     ดาวน์โหลด               ...

0

คู่มือหลักสูตรอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook ( โหลดฟรี )

เราตื่นตัวกับการสอนเรื่องอาเซียนมา...